Poštovane članice HUPP a obavještavamo Vas kako je na Skupštini koja se održala 02.09.2023 izglasana nova visina članarine u iznosu od 20 euraNaša lokacija

HRVATSKA UDRUGA ZA PROMICANJE PRIMALJSTVA
Adresa: Ulica Grada Mainza 11, 10000 Zagreb

OIB: 60614075849

Žiro račun kod Zagrebačke banke
IBAN: HR8123600001101743245

Telefon: 091/345 4390
e-mail : info@hupp.hr

Google Karta