Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi

Članarinu u iznosu od 20€ možete platiti online na IBAN: HR8123600001101743245

Poziv na broj : HR00 0099-2024

ili skenirajuć naš 2D Barcode

2D barcode za članstvoNaša lokacija

HRVATSKA UDRUGA ZA PROMICANJE PRIMALJSTVA
Adresa: Ulica Grada Mainza 11, 10000 Zagreb

OIB: 60614075849

Žiro račun kod Zagrebačke banke
IBAN: HR8123600001101743245

Telefon: 091/345 4390
e-mail : info@hupp.hr

Google Karta