Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi kao studentu

Kotizacija u iznosu od 20€ možete platiti online na

IBAN: HR8123600001101743245
Poziv na broj : HR00 0047-2024

ili skenirajuć naš 2D Barcode

simpozij 20eurNaša lokacija

HRVATSKA UDRUGA ZA PROMICANJE PRIMALJSTVA
Adresa: Ulica Grada Mainza 11, 10000 Zagreb

OIB: 60614075849

Žiro račun kod Zagrebačke banke
IBAN: HR8123600001101743245

Telefon: 091/345 4390
e-mail : info@hupp.hr

Google Karta