images/iacf1.jpg

Newsletter

Primajte obavijesti putem e-maila, prijavite se sa vašom adresom u formular
Naša lokacija

HRVATSKA UDRUGA ZA PROMICANJE PRIMALJSTVA
Adresa: Ulica Grada Mainza 11, 10000 Zagreb

OIB: 60614075849

Žiro račun kod Zagrebačke banke
IBAN: HR8123600001101743245

Telefon: 098/ 162 40 77
e-mail : info@hupp.hr

Google Karta